LINGVO-Studio, LS

Sonkasedo: Dinnyés: AL VENKO!

Jozefo Dinnyés estas unu el la plej konataj gitaristoj-kantistoj por la mezaĝa generacio en Hungario, kiu sole per sia gitaro amuzis, kantigis tutan generacion.

En 1985 li konatiĝis kun la ideo de Esperanto, kaj per helpo de la brila traduko de Imre Szabó li produktis sian unuan Esperantan albumon, kiu estis eldonita de LINGVO-Studio (eldonejo de Eventoj).

Inter la 16 kantoj de la albumo troviĝas ne nur liaj propraj kantoj, sed ankaŭ la melodiigitaj versoj de famaj Esperantaj poetoj kiel Baghy, Zamenhof, R. Schwartz k.a. - Sube vi trovas ĉiujn tekstojn de la kasedo.Tekstoj de la kantoj

Ĉiam denove Violono savita Al venko! Estu niaj fortoj
Mi ne timas Polvohomo Miajn sonĝojn Vane
Alportu florojn Verdikto Siberia lulkanto Hungara etudo
Perlamoto Aĝoj de l’ homo Almozulo Ho, mia kor’!Gyula Baghy: AL VENKO!

  Jen granda tag’:
  flirtas la flag’,
  ŝvelas la brustojn nova sento.
  Triumfa kant’
  de Esperant’
  eĥas miloble tra l’ silento.
  Ĝojrozo pompas sur la vang’,
  aklame kantas ĉiu lang’:
  “Al venko! Al venko!
  Al fina glora venk’!
  Al venko! Al venko!
  Al fina glora venk’!”

  Jen verda stel’
  lumas al cel’.
  Vojon ĝi montras al homaro.
  Pro sankta flam’
  mortos malam’,
  falos en polvon ĉiu baro.
  Ĝi kreas por eterna glor’
  la novan mondon en la kor’.
  “Al venko! Al venko!
  Al fina glora venk’!
  Al venko! Al venko!
  Al fina glora venk’!”

  Homama ver’
  regos sur ter’.
  Bonon alportos nia peno.
  Post vivofin’
  sekvos ja nin
  de la homaro ? danka beno.
  Libere flirtu verda flag’,
  proksime estas jam la tag’
  “Al venko! Al venko!
  Al fina glora venk’!
  Al venko! Al venko!
  Al fina glora venk’!”József Dinnyés: Ĉiam denove

  Estu eble eĉ sen makuloj,
  ĉu amikos al vi ĉiuj bonuloj
  Al estonto jam ni rigardu:
  florojn de pasinto ne plu ni gardu!

  Nove, reprove, ĉiam denove,
  se falante, restarante,
  tiel ni venkos!

  Tagoj ĉiuj vicas forkure,
  eĉ minuto sola pasu ne nule!
  Sciu, ke ni vivos sekure
  Se kunfirmi estos por ni nature!

  Nove, reprove, ĉiam denove,
  se falante, restarante,
  tiel ni venkos!

  Traduko: Imre SzabóJózsef Dinnyés: Estu niaj fortoj

  Ĝojan vivon por ni ĉiuj
  amikecon por ni ĉiuj
  kaj estimon por ni ĉiuj
  Estu niaj fortoj
  nur la puraj vortoj ?
  ni fariĝu amikoj!

  Plenrespekton por ni ĉiuj
  puran koron por ni ĉiuj
  honestecon por ni ĉiuj
  Estu niaj fortoj
  nur la puraj vortoj ?
  ni fariĝu amikoj!

  Vivajn rajtojn por ni ĉiuj
  vervajn verkojn por ni ĉiuj
  veran juĝon por ni ĉiuj
  Estu niaj fortoj
  nur la puraj vortoj ?
  ni fariĝu amikoj!

  Lulan amon por ni ĉiuj
  lumajn voĉojn por ni ĉiuj
  liberecon por ni ĉiuj
  Estu niaj fortoj
  nur la puraj vortoj ?
  ni fariĝu amikoj!

  Traduko: Imre SzabóLudoviko Lazaro Zamenhof: Ho, mia kor’

  Ho, mia kor’, ne batu maltrankvile,
  El mia brusto nun ne saltu for!
  Jam teni min ne povas mi facile,
  Ho, mia kor’!

  Ho, mia kor’! Post longa laborado
  Ĉu mi ne venkos en decida hor’?
  Sufiĉe! trankviliĝu de l’ batado,
  Ho, mia kor’!Sándor Weöres: Hungara etudo

  Birdo sidas branĉon oran,
  flutas milde kanton molan,
  ŝafo sidas alton foran,
  plukas citron gajsonoran.

  Jen mi havas branĉon koran,
  sur ĝi pomon ruĝkoloran,
  se vi petus tiun solan ?
  jen nu, prenu ĝin konsolan!

  Traduko: Imre SzabóRaymond Schwartz: L’ almozulo

  Ĉiutage kun vespero
  Venas almozulo,
  Kaj li staras longajn horojn
  Ĉe la stratangulo.

  Viro eble kvindekjara
  Kun mizera masko,
  Tial, ke kompaton veki
  Estas lia tasko.

  Ftiza tuso temp-al-tempe
  Skuas lian kapon,
  Pli insiste li etendas
  Grasmakulan ĉapon.

  Li al bonaj virinetoj
  Bruan dankon maĉas,
  Post avaraj senkoruloj
  Li indigne kraĉas.

  Kaj senbrue, malrapide,
  Kiel li alvenas,
  Li, parenc’ de noktaj ombroj,
  Lame sin fortrenas…

  Ĉiutage kun noktmezo
  Brute sen kompato
  Ŝiras min el sana dormo
  Bruo sur la strato:

  L’ almozulo kun kolegoj
  Dancas farandolon
  Kaj ebriaj ili grakas
  Venĝan karmanjolon.József Dinnyés: La diversaj aĝoj de l’ homo

  En supra ĉambro, lulo… lulo…
  Anĝele dormas la etulo:
  Etaĝo.

  Sed baldaŭ li el dorm’ sin ŝiras
  Kaj pri la bela mondo miras:
  Miraĝo.

  Jam ne plu side li tamburas,
  Sed tra la dom’ esplore kuras:
  Kuraĝo.

  Kun vundoj li (kaj sen rubandoj)
  Revenas el stratbubaj bandoj:
  Bandaĝo.

  Kaj baldaŭ sekvas li kun ĝojo
  Knabinon ĉien sur la vojo:
  Vojaĝo.

  Al ŝi li donas sian nomon
  Por fondi kune novan domon:
  Domaĝo.

  Li tiam estas tre utila
  Fortika viro, kvankam vila:
  Vilaĝo.

  Kaj post rapida tempopaso
  Postrestas nur senviva maso:
  Masaĝo.

  P. S.
  Mi ne apliku al Virino
  Ĉi tiun viv- kaj rimo-saĝon,
  Ĉar de l’ komenco ĝis la fino
  Ŝi ĉiam havas saman aĝon:
  Avantaĝo.

  Traduko: Imre SzabóGyula Baghy: La polvohomo meditas

  Multfoje, se la Vivo ardas,
  en amspegulo sin rigardas
  kaj plantas en dezerto rozon,
  pri sinador’ forgesas pozon,
  ebrie volas bruli, flami,
  volupte heni, beste ami,
  saturas tiam min kompren’:
  naskiĝis mi por amgehen’.

  Multfoje, se la Vivo dignas,
  per mejloŝtonoj vojon signas,
  talpfosas sube, flugas agle,
  el polvo levas sin mirakle,
  frakasas, luktas, scias, kreas,
  escepte sin mem ? ĉion neas,
  saturas tiam min kompren’:
  mi estas ? dia suveren’.

  Multfoje, se la Vivo ĉarmas,
  pro propraj sentoj milde larmas,
  por taksi veran altvaloron
  rigardas sian nudan koron
  kaj nutras, helpas, ĝojas, ridas
  kaj altruiste sin dividas:
  saturas tiam min kompren’:
  mi estas ? la ĉiela ben’.

  Multfoje, se la Vivo bojas
  perfide pro mortfalo ĝojas,
  en koto gruntas, stulte mutas,
  senhonte juĝas, persekutas,
  sankcias pekojn, leĝojn gurdas,
  sin kraĉas, trompas, rabas, murdas,
  saturas tiam min kompren’:
  mi estas ? vermo de ingven’.

  La Vivo tiam en mi krizas,
  dolorajn dubojn honte ĉizas
  kaj la jungita homa dio
  fariĝas stupo ? pli nenio,
  mi tiam volus maŝon ligi,
  sur sekan branĉon min pendigi
  kaj langomontre moki vin,
  vi, fie glora homdestin’.Domokos Szilágyi: Miajn sonĝojn

  Miajn sonĝojn vi havu,
  viajn sonĝojn mi gardas.
  Ne timante vi bravu
  la sunveno se ardas.
  Ŝultren ĉu vi surprenas
  ŝarĝon de mia sorto!
  Ne plu ni batalemas
  kontraŭ morto per morto!

  Traduko: Imre SzabóJózsef Dinnyés: Mi ne timas

  Mi ne timas jam iun!
  Nur tiun, en kiu la malklereco
  kun potenco kuniĝas!

  Vi ne timu jam iun!
  Nur tiun, en kiu la malsaĝeco
  kun diligento kuniĝas!

  Li ne timu jam iun!
  Nur tiun, por kiu la riĉiĝemo
  al akaparo misiĝis!

  Ni ne timu jam iun!
  Nur tiun, por kiu la historio
  indikaro fariĝis!

  Vi ne timu jam iun!
  Nur tiun, por kiu la sindefendo
  estas nure nur atako!

  Ili ne timu jam iun!
  Nur tiun, al kiu servas konscio
  por distreti la justecon!

  Mi ne timas jam iun!
  Nur tiun, en kiu la intimeco
  kun ofendo kuniĝas!

  Vi ne timu jam iun!
  Nur tiun, por kiu la malproksimo
  nestas sur la nazpinto!

  Ŝi ne timu jam iun!
  Nur tiun, de kiu la koro batas
  en la kalsonprofundo!

  Ni ne timu jam iun!
  Nur tiun, de kiu la amo estas
  spegultena sorĉado!

  Vi ne timu jam iun!
  Nur tiun, al kiu la vortoj estas
  nur por kaŝi la sencon!

  Ili ne timu jam iun!
  Nur tiun, por kiu eĉ miaj kantoj
  Senutile forsonas!

  Traduko: Imre SzabóJózsef Dinnyés: Nun alportu floron

  Inter ŝtonaj kaj bronzaj monumentoj
  min angore katenas timaj sentoj
  Ronde tiuj arboj gvataj:
  jen soldatoj nekonataj
  reviviĝas en imag’!
  nun alportu floron!
  ne nur floron!
  sed konsolon!

  Sed la ombroj heroaj ne ripozas,
  nin dividas inter ni vive pozas
  kaj alportos ĉi-figuroj
  nur futuron de torturoj
  kaj minacon por la viv’.
  nun alportu floron!
  ne nur floron!
  sed konsolon!

  La pasinton konfese ni alfrontu,
  la pacigajn suferojn ni ne hontu!
  Ni vivante restu fratoj
  kaj mortintaj nekonatoj
  ni fariĝu neniam!
  nun alportu floron!
  ne nur floron!
  sed konsolon!

  Traduko: Imre SzabóIto Saburo: Perlamoto

  En profunda vasta mar’
  ĉe l’ angulo de l’ kviet’
  mite en la ŝela par’
  pace dormis jen konket’.

  Tra mallumo alrigardi
  sopirante al la lun’
  ĝi iom lasis sin ne gardi
  kaj malfermis pordon nun.

  Ondoj ja enĵetis foje
  etan grajnon de dolor’
  en la ŝelojn, ho malĝoje,
  kaj suferas konka kor’.

  Ho, elfluas larma flu’
  ve senĉese el la kor’;
  kaj la larmo trempas plu
  la grajneton kovri for.

  Tiel pasis jar’ post jar’
  kaj korpiĝis el la larm’
  eta lun’ en bril’ kaj klar’,
  la juvel’ de sorĉa ĉarm’.

  Ho ve, ankaŭ ci al mi
  ĵetis grajnon de ĉagren’,
  kaj ploradas tiel ĉi,
  mi sen luno vane jen!Gyula Baghy: Siberia lulkanto

  Hirte flirte flugas haroj,
  siblas vintra vent’…
  Morde tordas ŝiras koron
  larmoj kaj la sent’…
  Kant’ patrina plore sonas
  dormas filo en lulil’…
  Noktripozon por li donas
  song’ infana en trankvil’…
  Baju… baju… bajuŝki…
  Dormu sonĝe, dormu vi…
  Ĝemo, ploro kaj dolor’
  flugu for de via kor’!
  “Baju, baju, bajuŝki…
  dormu filo, dormu vi!”

  Brue skue blekas vento,
  knaras ligna dom’…
  Ĝeme treme sin forkaŝas
  besto kaj la hom’…
  Vent’ alportas sangan krion
  tra l’ glacia neĝa val’…
  Lastaspire petas Dion
  preĝ’ de l’ patro en batal’…
  Baju… baju… bajuŝki…
  Dormu sonĝe, dormu vi…
  Ĝemo, ploro kaj dolor’
  flugu for de via kor’!
  “Baju, baju, bajuŝki…
  dormu filo, dormu vi!”

  Prude krude fremdaj homoj
  venas el insid’…
  Trompe rompe sangtriumfe
  venkas la perfid’…
  Kant’ patrina plore sonas,
  dormas filo en lulil’…
  Teran pacon por li donas
  sort’ de l’ patro en trankvil’…
  Baju… baju… bajuŝki…
  Dormu sonĝe, dormu vi…
  Ĝemo, ploro kaj dolor’
  flugu for de via kor’!
  “Baju, baju, bajuŝki…
  dormu filo, dormu vi!”Lodeveijk Cornelis Deij: Vane

  Sur arbara muskorando
  morgaŭ sonos la komando:
  Feuer!
  Dekdu pafos kaj mi mortos…
  Dekdu trafos! Ĉu mi fortos
  sur arbara muskorando?
  Feuer!
  morgaŭ sonos la komando.

  Sub folia branĉaltaro
  morgaŭ krios la barbaro:
  Feuer!
  Dekdu fulmoj ? plumbovomo!
  Flustros ulmoj ? Ecce Homo
  sub folia branĉaltaro!
  Feuer!
  morgaŭ krios la barbaro…

  Kapon alte en mateno!
  Morgaŭ krios la malbeno:
  Feuer!
  Dekdu sklavas; mi ? libera!
  Mort’ ne gravas, se fiera
  kapon alte en mateno…
  Feuer!
  vane krudos la malbeno!Ferenc Buda: Verdikto

  Herboj kaj glavakroj susuras
  Fera ŝaŭmo akvojn surkuras
  Blua pugno grandas apere
  Brilas kaj potencas ĉiele

  Turojn de la urboj rompadas
  Vitojn de Sodomo disbatas
  Skue tondras jam la ferĉaro
  Min adoptas jen la luparo
  Traduko: Imre SzabóZoltán Zelk: Violono savita el fajro

  Per violono flammordita
  kion fari, povra cigan’?
  ĉu vi magios kanton per ĝi,
  ĉu adobojn faros la man’?

  Trezoro via frakasita,
  ligno karba, pendas la kord’,
  sed provu, eble ĝi eksonos
  kun l’ amara, plora agord’.

  Ĉu kordoj ŝnure riparitaj?
  Tamen eble! provu povrul’,
  ceteron se ne, por ĝemplori
  la minuton de l’ kabanbrul’,

  kiam pepante furioze
  la freneza hirundopar’
  por savi siajn idojn
  flugas al tegmento-flamar’,

  kiam vi hojlis kun la hundo
  la pereon ? en mondekstrem’
  ke grincu via cigansorto
  kun la praa kanisa trem’!

  Tion priarĉu, ĉi-minuton,
  poste dormu ĝis la malsat’
  vin dormi lasas, ĝis l’ oldiĝo,
  ĝis la sterko-, koto-ŝprucad’,

  en argilkav’ vi nostalgios
  pri pasinta lud’ kun angor’,
  memor’ surfalos vin flugcindre
  kaj dikiĝos fulg’ sur la kor’…

  Traduko: Imre Szabó